OKULA DÖNÜŞ
BİLGİLENDİRME

Mart ayından itibaren Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyayı etkisi almasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı güncel bilgiler ışığında okulumuzda gerekli tüm tedbirler alınmış ve koruyucu uygulamalar sürdürülmüştür. Çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve çevremiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulmuştur. Uygulama aşamasına geçip öz değerlendirmelerini tamamlayan okulumuz, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) saha tecrübesi ile Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterler bir araya getirilerek hazırlanan “Eğitim Kurumları İçin Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”ndaki tüm incelemeleri hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeden geçmiş ve “Okulum Temiz” belgesini TSE’den almıştır.

MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokoller kapsamında hayata geçirilen çocuklarımızın sağlıklı, hijyenik şartlarda eğitim alması ve sağlıklı beslenmesini hedefleyen projeler kapsamında verilen “Beyaz Bayrak” Belgesine “Beslenme Dostu Okul” Belgesine sahip olan okulumuz sahip olduğu bu belgelere şimdi de TSE tarafından verilen “Okulum Temiz” Belgesini ilave ederek sağlık ve hijyene ne kadar önem verdiğini göstermiştir. 

Okulumuzda hijyen ve sağlık güvenliği, öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık politikalarının belirlenmesi ve denetlenmesi esasları, sağlık birimimiz tarafından oluşturulmuştur. Oluşturulan tüm önlemler ile çocuklarımız için okulumuz güvenli bir yaşam alanı olacaktır. Bu süreçte aile ve okul olarak, korunma önlemleriyle ilgili bireysel sorumluluklarımızı, en üst düzeyde yerine getirmemiz birincil önceliğimizdir. Karşılıklı şeffaflık, açıklık, özen, işbirliği, güven ve inancın beraberinde getireceği güçle okulumuzun kapıları 21 Eylül 2020'de çocuklarımıza açılacaktır.

Buluşana kadar çocuklarımız size emanet. Sağlıcakla kalın.

PEMA Eğitim Kurumları / Okul Yönetimi

* Bu doküman 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların açılmasıyla birlikte uygulanacak tedbirler ve düzenlemeler konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

PEMA KOLEJİ PANDEMİ POLİTİKASI

Pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiler takip edilir; ilgili prosedürlerin güncelliğinden emin olunur. Tüm uygulamalarda Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve MEB tarafından yayınlanan yönetmelikler izlenir. 

Tüm personel ve öğrenciler serviste ve okulda bulundukları süre boyunca yönetmelikler tarafından belirlenen koruyucu ekipmanları kullanır, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat ederler.Tüm fiziki alanların hijyeni maksimum önlemle güvence altına alınır.